Detail of book

Table of Content
Location marks: 94(437.6-25)
Petržalka v rokoch 1919-1946
Published: Bratislava : Miestna knižnica Petržalka, 2019
Pages: 112 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788097019433 (brožované)
Annotation: Publikácia podrobnejšie približuje históriu Petržalky v období rokoch 1919 - 1946. Predstavuje výrazný medzník v jej histórii - pripojenie Petržalky k Československu, rozvoj obce v medzivojnovom období, rozmach priemyslu a dopravy, spoločenský život v Petržalke, výstavbu opevnenia, oslobodenie a pripojenie k Bratislave, zachované kultúrne pamiatky a miestne pamätihodnosti. Vydané k projektu - cyklus výstav - "Taká bola Petržalka".
MDT: 94(437.6-25)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 25x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 0 1 0
P4 Haanova 37 1 0 1 0
Pd4 Furdekova 1 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 94(437.6-25) 402928 Availible
  Pd1 Turnianska 10 94(437.6-25) 402929 Availible
  P2 Vavilovova 26 94(437.6-25) 402930 Availible
  P3 Rovniankova 3 94(437.6-25) 402931 Availible
  P4 Haanova 37 94(437.6-25) 402933 Availible
  Pd4 Furdekova 1 94(437.6-25) 402934 Availible
  P5 Vyšehradská 27 94(437.6-25) 402935 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 94(437.6-25) 402936 Availible
  P6 Vavilovova 24 94(437.6-25) 402937 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies