Detail of book

Table of Content
Location marks: 94(437.6)
1946 - rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946
Published: Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2017
Pages: 495 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788089514441 (viaz.)
Annotation: Kolektívna monografia slovenských, českých, poľských, maďarských a ruských historikov prináša 30 kapitol venovaných prvému povojnovému roku na Slovensku v kontexte európskeho (najmä stredoeurópskeho) vývoja. Okrem vykreslenia všeobecnej politicko-spoločenskej situácie v Európe je viacero príspevkov zameraných na bázové fenomény roku 1946, najmä na osudové parlamentné voľby či na prebiehajúce povojnové súdenie vojnových zločinov alebo presuny obyvateľstva. Značná časť práce sa venuje riešeniu národnostnej otázky na národnej i medzinárodnej úrovni, resp. hospodárskym a kultúrnym, ale aj bezpečnostným aspektom na udalosti bohatého roku 1946. Publikácia je obohatená o situáciu vykresľujúce fotografické prílohy i tabuľky.
MDT: 94(437.6):94(4)"1946"
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 4x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 94(437.6) 388862 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies