Detail of book

Table of Content
Location marks: 355.468, 355.486
Veľký sen dvoch malých národov. Česko-slovenské légie v Rusku a vznik prvej republike
Published: Bratislava : Slovart, spol.s.r.o., 2020
Pages: 406 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788055642895 (viazané)
Annotation: Autor sa vo svojej publikácii zaoberá okolnosťami, ktoré za prvej svetovej vojny predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Zameriava sa najmä na dva kľúčové, navzájom prepojené faktory - diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením T. G. Masaryka a dramatickú epopeju česko-slovenských légií v Rusku. Sleduje anabázu legionárov z Ukrajiny cez Sibír do Vladivostoku, pričom vyzdvihuje ich hrdinstvo, vojenské umenie a význam pre vznik nového štátu. Pútavo napísané dielo s bohatým odkazovým aparátom približuje udalosti, ktoré sú u nás ešte stále pomerne málo známe.
MDT: 355.48"1914/1918:341.218.1(437):94(437.6)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 16x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 1 0 0
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
P4 Haanova 37 1 1 0 0
P5 Vyšehradská 27 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 355.486 409102 Absence borrow
  Pd1 Turnianska 10 355.486 409103 Availible
  P2 Vavilovova 26 355.486 409104 Absence borrow
  P4 Haanova 37 355.486 409106 Absence borrow
  P5 Vyšehradská 27 355.486 409107 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 355.468 409108 Availible
  P6 Vavilovova 24 355.486 409109 Ordered

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies