Detail of book

Table of Content
Location marks: 910.4"18"
Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky
Published: Banská Bystrica : Society for Human Studies, 2018
Pages: 286 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788097291310 (viazané)
Annotation: Kniha obsahuje dvanásť cestopisov z druhej polovice 19. storočia a z prvých decénií 20. storočia. Edícia prináša pútavé a živé opisy, ktoré ukazujú, kam sa už v tomto období dostali slovenskí národovci, obchodníci, remeselníci, výskumníci i ľudia iných povolaní. Tí, či už z profesijných, či osobných pohnútok, navštívili rôzne kúty sveta. Dostali sa do severnej Ameriky, západnej Európy, cárskeho Ruska i do exotického Orientu. Kniha približuje aj príbehy z ciest po domovine, po Hornom Uhorsku, dnešnom Slovensku. O cieľoch putovania autorov napovedia aj mapky na obálke. Jednotlivé cestopisy umožňujú sledovať vývoj spoločnosti a rozmanitosť krajín i regiónov. Táto pestrosť sa odráža aj v jazyku cestopisných čŕt, ktoré boli ponechané v pôvodnom znení.
MDT: 910.4"18"(437.6)(100)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Available
Borrowed: 18x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 1 0 0
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 0 1 0
P4 Haanova 37 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 910.4"18" 409022 Absence borrow
  Pd1 Turnianska 10 910.4"18" 409023 Availible
  P2 Vavilovova 26 910.4"18" 409024 Availible
  P3 Rovniankova 3 910.4"18" 409025 Availible
  P4 Haanova 37 910.4"18" 409026 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 910.4"18" 409027 Availible
  P6 Vavilovova 24 910.4"18" 409028 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies