Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/5
Na poli slávy
Originators: Horváth, Tomáš
Published: Bratislava : Európa, s.r.o., 2020
Pages: 260 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788089666843 (viazané)
Annotation: Historicko romanticky ladený príbeho lásky dvoch posledných potomkov slávnych poľských rodov. Dej knihy sa odohráva sa v prvej polovici roku 1683, na pozadí príprav poľskej šľachty, ktorá sa v čele s kráľom Janom III. Sobieskim chystá na vojnovú výpravu proti Turkom. Tá sa skončila rozhodujúcou porážkou protivníka pod bránami obliehanej Viedne a práve Poliaci mali v tomto boji rozhodujúci podiel na víťazstve.
MDT: 821.162.1-31
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 18x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
Pd1 Turnianska 10 1 1 0 0
P3 Rovniankova 3 1 1 0 0
P4 Haanova 37 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 1 0 0
P6 Vavilovova 24 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 821 IV/5 409050 Availible
  Pd1 Turnianska 10 821 IV/5 409051 Absence borrow
  P3 Rovniankova 3 821 IV/5 409052 Absence borrow
  P4 Haanova 37 821 IV/5 409053 Availible
  P5 Vyšehradská 27 821 IV/5 409054 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 821 IV/5 409055 Absence borrow
  P6 Vavilovova 24 821 IV/5 409056 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies