Detail of book

Table of Content
Location marks: 341.38
1947
Originators: Jánošková, Simona
Published: Žilina : Absynt, 2018
Pages: 300 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788082030061 (brožované)
Annotation: Ešte nikdy nebola história tak blízko nás ako v tejto knihe! Píše sa rok 1947. Len pred dvoma rokmi sa skončila najväčšia katastrofa v ľudskej histórii – druhá svetová vojna. Svet je v troskách a medzi Východom a Západom sa začínajú rozdávať nové karty. Čo z toho bude? Hlavným hrdinom je jediný rok v živote ľudstva. Pred očami čitateľov buduje fascinujúcu mozaiku najrôznejších svetových udalostí, ktoré ovplyvňovali povojnový vývoj sveta a mnohé z nich ovplyvňujú ešte aj našu prítomnosť i budúcnosť. Jej pohľady na minulosť sú ako momenty z fotoalbumu, ktorých dosah bol a je ďalekosiahly.
MDT: 341.38:327:94(100)"1939/1945"
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 12x
Available
Borrowed: 101x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 0 1 0
P4 Haanova 37 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 1 0 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 341.38 391951 Availible
  Pd1 Turnianska 10 341.38 391952 Availible
  P2 Vavilovova 26 341.38 391232 Availible
  P3 Rovniankova 3 341.38 391953 Availible
  P4 Haanova 37 341.38 391954 Availible
  P5 Vyšehradská 27 341.38 391955 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 341.38 391956 Absence borrow
  P6 Vavilovova 24 341.38 394643 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies