Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/2
Porucha na kraji galaxie
Originators: Singer, Silvia ; Vlk, Michal
Published: Bratislava : Artforum, 2021
Pages: 175 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788081503184 (viazané)
Annotation: Pre známeho súčasného izraelského autora Etgara Kereta je typický sarkastický humor, ironický pohľad na život a porovnávanie existenciálneho so všedným. V Keretovom svete rozmar často zakrýva hlbokú múdrosť a smútok je sprevádzaný veselosťou. Na svet sa pozerá pozorne, z nezvyčajných uhlov, a my nemôžeme odolať a musíme sa pozerať s ním, jeho očami. Je totiž len jedna vec, ktorá sa v Keretových poviedkach nedá nájsť – fádnosť. Svoje obľúbené témy nadľahčené typickým keretovským humorom a premknuté ozajstným humanizmom nám – s chuťou a obnažené občas až na kosť – servíruje vo svojej novej zbierke.
MDT: 821.411.16-32:821(569.4)-32
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 36x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 821 IV/2 410682 Availible
  P3 Rovniankova 3 821 IV/2 410683 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 821 IV/2 410684 Availible
  P6 Vavilovova 24 821 IV/2 410685 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies