Detail of book

Table of Content
Location marks: 929Curie, Marie
Skladová signatúra: IV/16
Paní Curieová
Originators: Sgallová, Eva
Published: Praha : Maraton, 2021
Pages: 373 strán
Language: čeština
ISBN: 9788090777187 (brožované)
Annotation: Biografia v kompletnom znení, tak ako ju autorka napísala je o žene, ktorej meno pozná každý, žene s nesmiernym talentom a záujmom pre vedu, žene s nesmiernou vôľou a pracovitosťou, ktorej sa podarilo nielen preniknúť do oboru vyhradeného do tej doby len mužom, ale tiež v ňom mimoriadnym spôsobom vyniknúť a priniesť svetu zásadné vedecké objavy. Životopis nie je len popisom jej vedeckej dráhy, ale tiež pohľadom zvnútra, plastickým vyrozprávaním celej osobnosti tejto výnimočnej ženy, jej nádejí i sklamaní, radostí a bolestí.
MDT: 929Curie, Marie:53-055.2:54-055.2:001-055.2
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 13x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 1 0 0
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 929Curie, Marie IV/16 411455 Absence borrow
  P2 Vavilovova 26 929Curie, Marie IV/16 411456 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 929Curie, Marie IV/16 411457 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies