Detail of book

Table of Content
Location marks: 004.42
Photoshop. Příklady z praxe
Originators: Písek, Slavoj, 1975-
Published: Brno : Zoner Press, 2016
Pages: 287 s.
Language: čeština
ISBN: 9788074133268 (brož.)
Annotation: Autor zoznamuje čitateľa krok za krokom s celou radou postupov, techník a efektov, pomocou ktorých možno pretvoriť fotografie na nové, pôsobivejšie dielo. Kladie dôraz na nedeštruktívne pracovné postupy, ktoré umožňujú kedykoľvek uskutočniť zmenu v nastavení jednotlivých filtrov a úprav. Ukazuje mimo iného i prácu s inteligentnými objektmi, využívanie filtru Camera Raw a celú radu ďalších pokročilých postupov, ktorých základom je práca na vrstvách a využívanie ich vzájomného prelínania. Druhú časť knihy dopĺňajú komplexné projekty, v ktorých autor čitateľa prevedie detailným postupom od základných snímok až po dokončenie celého diela.
MDT: 004.42:004.932.4:77.089:004.932(035)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 49x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 004.42 392905 Availible
  P2 Vavilovova 26 004.42 392906 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 004.42 392907 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies