Detail of book

Table of Content
Location marks: 373.2.016
Inklúzia pre pestré aktivity detí. Pracovné listy a hry na rozvoj zručností detí vyžadujúcich zvýšenú pozornosť.
Published: Bratislava : Raabe, 2021
Pages: 203 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788081404771 (brožované)
Annotation: Inklúzia – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonových, obsahových štandardov, evaluačných otázok) zamerané na rozvoj a podporu žiadaných zručností a schopností detí vyžadujúcimi zvýšenú pozornosť v materskej škole a tiež praktické pracovné listy. Prináša edukačné materiály na zdokonaľovanie motoriky, komunikácie, správania, pozornosti, zmyslového vnímania, sociálnych zručností, adaptácie, orientácie v priestore a čase, pripravenosti na školu a na rozvoj jedinečnosti každého dieťaťa v materskej škole.
MDT: 373.2.016:37.018
Notes: Pre deti od 4 do 6 rokov.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 25x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 373.2.016 412103 Availible
  P2 Vavilovova 26 373.2.016 412104 Availible
  P5 Vyšehradská 27 373.2.016 412105 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 373.2.016 412106 Availible
  P6 Vavilovova 24 373.2.016 412107 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies