Detail of book

Table of Content
Location marks: 303.823.4
Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu
Published: Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
Pages: 254 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788057103707 (brožované)
Annotation: Publikácia ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. Vznikali v priebehu posledných desaťročí v rámci prípravy a realizácie skupinových tréningových a intervenčných programov pre širokú škálu odborníkov pomáhajúcej sféry a manažérov všetkých úrovní riadenia. Uplatňovali a overovali sa u pracovníkov mimovládnych a akademických inštitúcií, vo verejnej sfére, v ekonomickom a podnikateľskom prostredí.
MDT: 303.823.4(076):37.013.8:337.091.31-059.2:159.92:005.551
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 303.823.4 413018 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies