Detail of book

Table of Content
Location marks: 728.83/.84
Chateaux po našom
Published: Bratislava : Archimera o.z., 2018
Pages: 330 nečíslovaných strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788057021551 (viazané)
Annotation: Nové rozšírené vydanie úspešnej fotografickej publikácie opustených kaštieľov Slovenska Châteaux po našom zachytáva viac ako 130 fotografii opustených a chátrajúcich kaštieľov, rozdelených do kategórii podľa ich posledného využitia, ktoré býva často prekvapivé. Kniha je doplnená odbornými textami z oblasti fotografie, pamiatkovej ochrany a histórie kaštieľov na území Slovenska. Je svedectvom o rozsiahlej premene, ktorou prešla naša spoločnosť v dôsledku politických zmien v 20. a 21. storočí aj výpoveďou o zložitom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám.
MDT: 728.83/.84:904:72/7.025.21(437.6)
Notes: Súbežný anglický názov a text.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 2x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 728.83/.84 412311 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies