Detail of book

Table of Content
LDR -----nam 22----- 450-
001 KN9841000004975445
005 20210913055351.0
010 ## $a9788057021551 $bviazané $d25.00 €
100 ## $a20210827d2018 u u0czey0103 ba
101 0# $aslo $deng
102 ## $aSK
200 1# $aChateaux po našom $dChâteaux $fJana Šturdíková
205 ## $a1. vydanie
210 ## $aBratislava $cArchimera o.z. $d2018
215 ## $a330 nečíslovaných strán $cfarebné fotografie $d22x26 cm.
300 ## $aSúbežný anglický názov a text.
330 ## $aNové rozšírené vydanie úspešnej fotografickej publikácie opustených kaštieľov Slovenska Châteaux po našom zachytáva viac ako 130 fotografii opustených a chátrajúcich kaštieľov, rozdelených do kategórii podľa ich posledného využitia, ktoré býva často prekvapivé. Kniha je doplnená odbornými textami z oblasti fotografie, pamiatkovej ochrany a histórie kaštieľov na území Slovenska. Je svedectvom o rozsiahlej premene, ktorou prešla naša spoločnosť v dôsledku politických zmien v 20. a 21. storočí aj výpoveďou o zložitom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám.
606 0# $akaštiele
606 0# $akultúrne pamiatky
606 0# $azrúcaniny historických objektov
606 0# $aarchitektonické pamiatky
606 0# $ahistorické budovy
607 ## $3ge128580 $aSlovensko
608 ## $afotografické publikácie
615 ## $aArchitektúra $n72
675 ## $a728.83/.84:904:72/7.025.21(437.6)
675 ## $9VP $9MRF-sel
700 #1 $aŠturdíková $bJana $4070
801 #0 $aCZ$b $c20210913$gAACR2$91
910 ## $a
965 ## $a20.-21. storočie
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 2x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 728.83/.84 412311 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies