Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: I/1
O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom
Originators: Rabčanová, Elena
Published: Veľké Leváre : Infra Slovakia, 2020
Pages: 45 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788089990139 (viazané)
Annotation: Príbeh o túžbe komunikovať. Rudko je iný ako jeho rovesníci, nerozpráva. Napriek svojmu hendikepu túži po kamarátstve a má celkom obyčajnú, a predsa neobyčajnú záľubu, ktorá mu pomôže ukázať, že každé dieťa je výnimočné. Knižka prináša deťom dva príbehy: Rudkov svet a Rudko súťaží. Zároveň však obsahuje aj graficky vyčlenený doplňujúci text, ktorý tému rozširuje a ponúka rodičom/pedagógom inšpirácie a otázky na ďalší/hlbší rozhovor - o inakosti, o jednoduchej radosti, o dôležitosti kamarátstva, o empatii, o knihách a čítaní, o túžbe po prijatí. Hlavný hrdina knižky sa narodil predčasne a jeho príbeh otvára deťom aj túto tému.
MDT: 821.162.4-34:616.89-008.434:82-93-053.2
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 2x
Available
Borrowed: 27x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 1 0 0
Pd4 Furdekova 1 1 1 0 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 2 2 0 0
P6 Vavilovova 24 2 2 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 821 I/1 412771 Absence borrow
  Pd4 Furdekova 1 821 I/1 412772 Absence borrow
  P5 Vyšehradská 27 821 I/1 412773 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 821 I/1 412774 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 821 I/1 412775 Absence borrow
  P6 Vavilovova 24 821 I/1 412776 Absence borrow
  P6 Vavilovova 24 821 I/1 412777 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies