Detail of book

Table of Content
Location marks: 792.5
Detské muzikály. Originálne hudobno-dramatické hry pre deti
Published: Veľké Leváre : Infra Slovakia, 2017
Pages: 56 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788097234935 (brožované)
Annotation: Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka, Ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Darček pre mamičku, Poďme sa hrať na školu, Červená čiapočka. Každý muzikál je možné s deťmi nacvičiť ako samostatné hudobné predstavenie. Muzikály sú tematicky spracované tak, aby boli vhodné na akadémie či besiedky na rôzne príležitosti.
MDT: 792.5(053.2):784.6:37.091.33
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 7x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
Pd4 Furdekova 1 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 792.5 412757 Availible
  Pd4 Furdekova 1 792.5 412758 Availible
  P5 Vyšehradská 27 792.5 412759 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 792.5 412760 Availible
  P6 Vavilovova 24 792.5 412761 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies