Detail of book

Table of Content
Location marks: 373.2
Grafomotorika s krtkom Vrtkom. Rozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít
Published: Veľké Leváre : Infra Slovakia, 2015
Pages: 98 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788097021368 (brožované)
Annotation: Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí rozdelených podľa ročných období, ktoré sú motivované postavičkou krtka Vrtka. Ponúka aj informácie o vývine detskej kresby, o príčinách grafomotorických ťažkostí, kritériá hodnotenia detského výtvarného prejavu a užitočné rady, ako vyberať vhodné výtvarné aktivity.
MDT: 373.2:159.946.4:74:316.346.32-053.4
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 10x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 373.2 412762 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 373.2 412763 Availible
  P6 Vavilovova 24 373.2 412764 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies