Detail of book

Table of Content
Location marks: 376.36
Rozcvičme si jazýček. Ilustrovaná logopedická rozcvička
Published: Veľké Leváre : Infra Slovakia, 2018
Pages: 21 cm
Language: slovenčina
ISBN: 9788089990016 (brožované)
Annotation: Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 - 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom jednoduchej ilustrovanej logopedickej riekanky ich hravou formou motivuje k oromotorickým cvičeniam. Fotografie im ukážu, ako si správne rozcvičiť nielen "jazýček". Zošit slúži aj ako maľovanka s krátkou grafomotorickou časťou na rozvoj jemnej motoriky.
MDT: 376.36-056.36:616.89-008.434.3
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 11x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
Pd4 Furdekova 1 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 376.36 412782 Availible
  Pd4 Furdekova 1 376.36 412783 Availible
  P5 Vyšehradská 27 376.36 412784 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 376.36 412785 Availible
  P6 Vavilovova 24 376.36 412786 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies