Detail of book

Table of Content
Location marks: 929Huizinga, Johan
Človek v dejinách. Johan Huizinga a humanitné vedy
Published: Bratislava : Európa, 2018
Pages: 253 strán
Language: slovenčina
ISBN: 978-80-89666-52-2 (brožované)
Annotation: Kniha Človek v dejinách, venovaná nizozemskému kultúrnemu historikovi Johanovi Huizingovi (1872 - 1945), sprostredkúva celostný pohľad na život a dielo tejto poprednej osobnosti európskej vedy a odkrýva jej význam pre rozvoj humanitného myslenia v 20. storočí.
MDT: 929Huizinga, Johan:14(091):1/3+7/9:316.3/.6
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. -- Vydanie publikácie podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 11x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 0 1 0
P4 Haanova 37 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 929Huizinga, Johan 412838 Availible
  Pd1 Turnianska 10 929Huizinga, Johan 412839 Availible
  P2 Vavilovova 26 929Huizinga, Johan 412840 Availible
  P3 Rovniankova 3 929Huizinga, Johan 412841 Availible
  P4 Haanova 37 929Huizinga, Johan 412842 Availible
  P5 Vyšehradská 27 929Huizinga, Johan 412843 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 929Huizinga, Johan 412844 Availible
  P6 Vavilovova 24 929Huizinga, Johan 412845 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies