Detail of book

Table of Content
Location marks: 94(437.6)
Národný kalendár 2022
Published: Martin : Matica slovenská, 2021
Pages: 294 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788081282744 (brožované)
Annotation: V tomto ročníku Národného kalendára je publikovaných viac ako sedemdesiat zaujímavých príspevkov od popredných slovenských autorov. Ich obsah je ako zvyčajne mimoriadne pestrý. Nájdeme v ňom zaujímavé osudy desiatok osobností z našej histórie, rovnako si pripomenieme mnohé závažné udalosti, ktoré sú jej súčasťou. Okrem iných si prečítate o tragických okolnostiach úmrtia Vladimíra Clementisa, úvahu k storočnici Vladimíra Mináča, článok o kariére pilota Otta Smika, o životnej ceste generála Ferdinanda Čatloša, ale aj články k nedožitým osemdesiatim narodeninám Vlada Dzurillu či k päťdesiatemu výročiu narodenia futbalového talentu Petra Dubovského a mnoho iného populárno-náučného čítania. Na obálke je obrázok Jána Francisciho s prívlastkom, ktorý mu dal Jozef Miloslav Hurban „krásny mládenec slovenský“. Ide o vyjadrenie symboliky, že v roku 2022 uplynie 200 rokov od Francisciho narodenia, ale aj preto, lebo práve on bol kľúčovou postavou zrodu Matice slovenskej.
MDT: 94(437.6):050.9"2022":929-051:050.8(437.6):006.95
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 3x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 94(437.6) 413228 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies