Detail of book

Table of Content
Location marks: 929Baťa, Tomáš:685.34
Tomáš Baťa. Železní tovaryši
Published: Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2021
Pages: 315 strán
Language: čeština
ISBN: 9788090758469 (viazané)
Annotation: Objektívne a veľmi zaujímavé mapovanie počiatkov zlínskych Baťových podnikov aj prehľadný životopis ich zakladateľa Tomáša Baťu. Zahŕňa množstvo dokumentov, osvetľujúcich celý rad sprievodných javov priemyselnej revolúcie a racionalizácie výroby. Dvoch skutočností, ktoré boli príčinou aj následkom enormného rozvoja výroby topánok, prvýkrát organizované práve Tomášom Baťom. Autor vložil do knihy podstatné informácie o racionalizáciu práce, fordizmu, fayolizmu aj batizmu, a nezabudol ani na aspekty duševného, filozofického či mravného rázu. Z textu je zreteľná aj ľudská stránka Tomáša Baťu, lebo práve jeho osobnosť je osou celého diela.
MDT: 929Baťa, Tomáš:685.34:658.114-051(437.3)
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 2x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 929Baťa, Tomáš:685.34 413315 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies