Detail of book

Table of Content
Location marks: 792(437.6)(091)(048.8)
Dejiny slovenského divadla I.
Part: 1.
Published: Bratislava : Divadelný ústav, 2018
Pages: 731 strán
Language: slovenčina
ISBN: 978-80-8190-039-6 (viazané)
Annotation: Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach.
MDT: 792(437.6)(091)(048.8)
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. -- Vydanie publikácie podporil Fond na podporu umenia.
Contains: Slovenské divadlo pred profesionalizáciou -- Slovenské profesionálne divadlo 1920-1948 -- Vybrané kapitoly z dejín slovenského divadla -- Fakty.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 792(437.6)(091)(048.8) 413285 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies