Detail of book

Table of Content
Location marks: 070.42
Muž, který nemohl přestat. Život s obsedantně kompulzivní poruchou
Published: Praha : Portál, 2018
Pages: 286 s.
Language: čeština
ISBN: 9788026213208 (brož.)
Annotation: Vtieravé myšlienky má občas skoro každý. Či už sa týkajú jedla, sexu, násilného chovania. Ak sa takéto nechcené myšlienky vracajú opakovane a donútia človeka vyhýbať sa im pomocou rituálu v správaní, môže sa také myslenie a chovanie rozvinúť do obsedantne kompulzívnej poruchy. Autor, ktorý sám už viac ako 20 rokov tohto chorobou trpí, ponúka prehľad psychologických, výskumných, historických, ale i osobných postrehov a poznatkov. Osobný príbeh sa prelína celou knihou od prvého výskytu, keď sa ochorenie ozvalo uprostred leta, cez rozvoj zložitej kompulzívnej ochrany proti vtieravým myšlienkam, až po liečbu v skupinovej terapii KBT.
MDT: 070.42:929:616.891.7:316.344.6-056.34(410)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 4x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 070.42 394048 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies