Detail of book

Table of Content
Location marks: 796.24
Dogfrisbee. Rychlé disky, mrštné skoky
Published: Praha : Plot, 2018
Pages: 100 strán
Language: čeština
ISBN: 9788074283246 (brožované)
Annotation: Dogfrisbee je flexibilný šport, pretože sa dá ľahko upraviť každému psovi na mieru podľa jeho záľub a schopností. Autorka vás naučí, ako doviesť seba a psa k majstrovstvu tak, aby to upevnilo váš vzájomný vzťah, pohodu a zdravie. Pes a človek fungujú v dogfresbee ako jeden tým, komunikujú spolu v zlomku sekundy.
MDT: 796.24:636.7:796.015:796.063(035)
Notes: Terminologický slovník -- Vydal Pavel Jeřábek - Nakladatelství Plot
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Available
Borrowed: 4x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 796.24 394944 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 796.24 394945 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies