Detail of book

Table of Content
Location marks: 27-184.3
Svět bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
Published: Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
Pages: 220 strán
Language: čeština
ISBN: 9788074225246 (viazané)
Annotation: Benediktínsky mních a český filozof náboženstva, obaja patria k najčítanejším autorom súčasnej spirituálne literatúry v Európe, napísali spoločnú knihu. V nej sa z rôznych uhlov, rozdielnym typom životného príbehu a prostredia, v ktorom vyrastali, zamýšľajú nad možným prínosom ateizmu pre prehĺbenie kresťanskej viery. Zameriavajú sa predovšetkým na ateizmus bolesti, ktorému konfrontácie s tragikou a zložitosťou dnešného sveta nedovoľuje nekriticky prijať tradičné poňatie Boha.
MDT: 27-184.3:27-184:299.3, 27-184.2-58, 292
Notes: Názov originálu uvedný chybne, správne je: Gott los werden?
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 6x
Available
Borrowed: 40x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P4 Haanova 37 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P4 Haanova 37 27-184.3 394964 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 27-184.3 394965 Availible
  P6 Vavilovova 24 27-184.3 394966 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies