Detail of book

Table of Content
Location marks: 658.8
Distribučný manažment
Published: Hronský Beňadik : Netri, 2005
Pages: 176 s.
Language: slovenčina
ISBN: 80-89202-03-9 (brož.)
Annotation: Vedecko-výskumná činosť je zameraná na oblasť distribučných aktivít hospodárskych subjektov skúmanie faktorov ovplyvňujúcich vzťahy obchodného partnerstva v procesoch komercionalizácie produktov, tvorbu efektívnej štruktúry týchto vzťahov. Ďalšia oblasť vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania.
MDT: 658.8, 339.138
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 30x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 2 0 2 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 658.8 312417 Availible
  P2 Vavilovova 26 658.8 343078 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies