Detail of book

Table of Content
Jonathan Livingston seagull a story
Originators: Munson, Russell
Published: London : HarperThorsons, 2015
Pages: 127 strán
Language: angličtina
ISBN: 9780006490340 (brožované)
Annotation: Čajka Jonathan Livingston je dojímavý príbeh o morskej čajke, ktorá spoznala, že nie je len vtákom z kostí a peria, ale dokonalou ideou slobody, ktorú nič neobmedzuje. Čajka Jonathan Livingston sa stala kultovou knihou našej doby.
MDT: 821.111(73)-32=111
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 5x

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies