Detail of book

Table of Content
Location marks: 82.0
Dielo II.
Published: Bratislava : Tatran, 2011
Pages: 552 strán
Language: slovenčina
ISBN: 978-80-222-0610-512/9592 (viazané)
Annotation: Do druhého zväzku Diela Alexandra Matušku sa dostali štyri knižné publikácie: Profily (1946), Štúrovci (1948), Nové profily (1950) a Vavríny nevädnúce (1953) i séria portrétov slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov, od generácie štúrovcov, cez generáciu realistov, autorov Slovenskej moderny až po Matuškových súčasníkov z medzivojnového a povojnového obdobia. K nim sa priraďujú portréty českých, ruských a svetových literárnych osobností, ktoré boli integrálnou súčasťou Matuškových kritických záujmov.
MDT: 82.0:821.162.3:821.162.4.09
Notes: Dokument obsahuje 6 diel
Contains: Profily -- Štúrovci -- Nové profily -- Vavríny nevädnúce -- Profily, portréty, medailóny a kritiky o slovenskej literatúre -- Profily, portréty, medailóny a kritiky o českej a svetovej literatúre.
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 82.0 415421 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies