Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/2
První láska a jiné povídky
Published: Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2014
Pages: 133 strán + 1 CD (nahrávky poviedok)
Language: čeština
ISBN: 9788074700545 (brožované)
Annotation: Vybraných desať poviedok vychádza z kníh Hovno hoří, Šakalí léta, Babičky a Čtyři muži na vodě. V textoch, ktoré spája humorný štýl rozprávania sa objavujú témy ako rodinný život, medziľudské vzťahy, odlišnosť pohľadu na svet mužov a žien. Autorove texty sa stali námetom niekoľkých úspešných filmov, napr. Šakalí léta, Pelíšky nebo Pupendo. Každá poviedka je graficky rozdelená na viac častí. Vždy pred čítaním nasledujúcej časti môže čitateľ odpovedať na otázky, ktoré sú medzi jednotlivými časťami vložené a predvídať, ako asi bude príbeh pokračovať. Otázky majú inšpirovať k vyjadreniu vlastných myšlienok k chápaniu textu. Súbor poviedok doprevádza gramaticko-lexikálne cvičenie ku každému textu, česko-anglicko-nemecko-ruský slovníček a kľúč ku cvičeniam.
MDT: 821.162.3-32:811.162.3
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 821 IV/2 415424 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies