Detail of book

Table of Content
Location marks: 37.03
Hry pro rozvoj emocí a komunikace
Originators: Křížová, Jana
Published: Praha : Portál, 2007
Pages: 139 s.
Language: čeština
ISBN: 9788073671976 (brož.)
Annotation: Koncepcia a model humanistickej výchovy, ktorá vychádza zo zásady , že je možné vybudovať pozitivný vzťah k sebe i k ostatným.V knihe sú návody na hry a aktivity rozvíjajúce predovšetkým mimopoznávacie (nekognitivné) stránky osobnosti dieťaťa.Ide o hry posilňujúce emocionalitu, motiváciu, socializáciu, komunikáciu, autoreguláciu, hodnotovú orientáciu a tvorivosť.
MDT: 37.03, 159.94
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Unavailable
Borrowed: 72x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 37.03 323966 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies