Detail of book

Table of Content
Location marks: 781(048.8)
Interpersonálna teória hudby. Teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie
Published: Trnava : Typi Universitasis Tyrnaviensis, 2018
Pages: 79 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788056801253 (brožované)
Annotation: Cieľom monografie je komplexné spracovanie pôvodných interpersonálnych hypotéz hudby do interpersonálnej teórie hudby (interpersonálne a intrapersonálne, medzipodniková hudba, hudobná biografia - hudobný vkus / preferencia, hudobná recepcia a vnímanie, typológia hudobných poslucháčov atď.)
MDT: 781(048.8)
Notes: Anglické a slovenské resumé
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 781(048.8) 397867 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies