Detail of book

Table of Content
Location marks: 37.018:372
Montessori pro (ne)chápavé (0-3 let)
Originators: Poláková, Adéla
Published: Praha : Svojtka & Co., 2018
Pages: 188 strán
Language: čeština
ISBN: 9788025624241 (brožované)
Annotation: Prirodzený vývoj, spontánnosť, sloboda i hranice, motorické schopnosti, jazyk... S touto knihou objavíte základné piliere Montessori pedagogiky a naučíte sa, ako ich previesť do každodennej praxe i u vás doma. Nájdete v nej kľúče k výchove založené na rešpektovaní prirodzeného rozvoja. Prináša veľké množstvo aktivít, ktoré sú pre deti do troch rokov bezpečné, skľudňujúce i obohacujúce, rešpektujú jeho potreby, spontánnosť a rozvíja potenciál.
MDT: 37.018:372:371.4:159.955:316.346.32-053.3
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 13x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 37.018:372 397872 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies