Detail of book

Table of Content
Location marks: 82-051
Spisovateľ ako sociálna rola
Published: Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Pages: 268 strán
Language: slovenčina
ISBN: 9788022416825 (brožované)
Annotation: Publikácia ponúka prehľad viacerých podôb slovenského a českého spisovateľa. Sústreďuje sa na 20. storočie s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup zjednocujúci individuálnu a nadosobnú perspektívu. Spisovateľ by nemohol vzniknúť bez prostredia, ktoré ho v tejto úlohe rozpoznalo a potvrdilo - no bez individuálnej aktivity by toto prostredie bolo prázdne a vlastne by neexistovalo: autor v úlohe spisovateľa je jeho spolutvorcom.
MDT: 82-051:316.4/.7:316.663:(048.8)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 1x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 82-051 397890 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies