Detail of book

Table of Content
Location marks: 658.3
Personálny manažment
Published: Bratislava : Iura Edition, 2008
Pages: 235 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788080781927 (viaz.)
Annotation: Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie personálneho manažmentu.
MDT: 658.3, 658.310.8
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 105x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 2 0 2 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 658.3 327268 Availible
  P2 Vavilovova 26 658.3 327500 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies