Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/2
Almanach Nitra 2005
Part: 6. ročník
Published: Nitra : Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2005
Language: slovenčina
ISBN: 808050847X
Annotation: Umelecké texty, recenzie, príspevky z literárnej teórie a vedy, rozhovory i publicistiku popredných slovenských spisovateľov i vedcov. Publikácia s vyše 400 stranami prináša tiež obsažné príspevky na tému Ako vnímate historické vedomie Slovákov od Ladislava Ťažkého, Pavla Janíka, Laca Zrubca, Milana Čiča, Jozefa Vladára, Viliama Oberta a Jozefa Melichera. Prínos Slovákov k svetovému kultúrnemu dedičstvu predstavujú príspevky v kapitole Slováci svetu. Ďalšie články osvetľujú bohaté kultúrne a kresťanské tradície Slovenska. V knihe sú i príspevky od významných osobností duchovného života Slovenska, kardinála Jána Chryzostoma Korca, nitrianskeho kanonika Ladislava Belása a ďalších. Samostatné kapitoly knihy sú venované poézii a próze súčasných autorov.
MDT: 821.162.4-051, 82.0-051, 929(437.6), (059)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 3x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P6 Vavilovova 24 821 IV/2 327843 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies