Detail of book

Table of Content
Location marks: 316.362.1.72
Samostatné dieťa, alebo, Ako sa stať lenivou matkou. Lenivá mama 1.
Part: 1.
Published: Bratislava : Ikar, 2018
Pages: 240 strán
Language: slovenčina
ISBN: 978-80-551-6022-1 (viazané)
Annotation: Článok Prečo som lenivá mama, uverejnený pred niekoľkými rokmi, vyvolal búrku polemík a diskusií. Ako sa ukázalo, téma samostatnosti detí a problém infantilnosti mladej generácie trápi mnoho ľudí. Detská a rodinná psychologička Anna Bykovová ponúka svoj názor na túto otázku. Na to, aby vaše dieťa bolo samostatné, sú potrebné určité podmienky. Veď ak mu bude niekto sústavne našepkávať, radiť a pomáhať, nikdy sa nenaučí robiť niečo samo. Preto je nutné pravidelne sa stať „lenivou mamou“ s vedomím, že je to v záujme dieťaťa. Deti sú nesamostatné a infantilné, ak je to pre dospelých výhodné.
MDT: 316.362.1-055.52-055.62:159.922.72:37.015.311-053.2:613.952/.954:173.5+173.7
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 15x
Unavailable
Borrowed: 9x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 1 0 0
Pd5 Prokofievova 5 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 316.362.1.72 417019 Absence borrow
  Pd5 Prokofievova 5 316.362.1.72 417021 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies