Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/2
Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
Published: Bratislava : Kalligram, 2008
Pages: 327 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788081010699 (viaz.)
Annotation: Príbeh z obdobia rokov 1938 až 1968 je príbehom troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej ženy. Ich individuálne osudy sa stanú vratkými člnkami v divokej búrke dejinných udalostí: Mníchov, viedenská arbitráž, druhá svetová vojna, protižidovské zákony, nemecká okupácia a príchod sovietskych vojsk na konci vojny, povojnové vysídľovanie obyvateľstva, komunistický prevrat vo februári 1948, politické procesy päťdesiatych rokov, pokus o reformy a následná sovietska okupácia v auguste 1968. "Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)" je román o láske, pokiaľ ju vyššia moc povolila.
MDT: 821.162.4-31
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 9x
Available
Borrowed: 240x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P1 Lietavská 16 1 0 1 0
P3 Rovniankova 3 1 0 1 0
P4 Haanova 37 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P1 Lietavská 16 821 IV/2 329688 Availible
  P3 Rovniankova 3 821 IV/2 329689 Availible
  P4 Haanova 37 821 IV/2 329690 Availible
  P5 Vyšehradská 27 821 IV/2 329691 Availible
  P6 Vavilovova 24 821 IV/2 329692 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies