Detail of book

Table of Content
Location marks: 005.5
Manažment
Published: Bratislava : Iura Edition, 2009
Pages: 378 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788080782832 (viaz.)
Annotation: Klasik slovenského manažmentu- sa v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu, charakterizuje jeho hlavné koncepcie vo vyspelých krajinách. Osobitnú časť venuje rozhodovaco-informačnému procesu, objasňuje druhy rozhodovacích procesov, postupy a metódy rozhodovania v spojení s kvalitou informačného systému organizácií. Sústreďuje pozornosť na plánovanie a implementáciu stratégie na úrovni podniku, kladie dôraz na problematiku organizovania a organizačnej štruktúry, spôsoby organizačného členenia a deľbu rozhodovacích právomocí, rozoberá efektívne vedenie ľudí. Vyjadruje sa k tendenciám rozvoja manažmentu a usmerňuje ho na „totálnu orientáciu na zákazníka“. Toto originálne, komplexne poňaté dielo poskytuje študentom fakúlt ekonomického zamerania ako aj výkonným manažérom i ďalším záujemcom celkový prehľad o problematike manažmentu.
MDT: 005.51
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Available
Borrowed: 53x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 005.5 339161 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies