Detail of book

Table of Content
Location marks: 364.63
Elektronické šikanovanie. nová forma agresie
Published: Bratislava : Iris, 2010
Pages: 92 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788089256587 (brož.)
Annotation: Problematika elektronického šikanovania v poslednej dobe narastá, tak isto ako stále narastajú možnosti a vplyvy nových médií. Na Slovensku absentuje odborná literatúra, ktorá by danú problematiku vystihovala. Cieľom publikácie je upozorniť na elektronické šikanovanie ako novú formu agresie, poskytnúť informácie učiteľom, vychovávateľom a rodičom o šikanovaní a jeho nástrahách.
MDT: 364.63:004:364.636
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 4x
Available
Borrowed: 50x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 3 0 3 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 364.63 345407 Availible
  P2 Vavilovova 26 364.63 349664 Availible
  P2 Vavilovova 26 364.63 349665 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies