Detail of book

Table of Content
Location marks: 159.923.5
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. prevence problému s agresivitou, pasivitou a závislostí
Published: Praha : Portál, 2010
Pages: 159 s.
Language: čeština
ISBN: 9788073678012 (brož.)
Annotation: Prevencia problémov s agresivitou, pasivitou a závislosťou. Kniha je bohatým zásobníkom informácií, hier a metód, ktoré môžu účinne pomáhať pri vytváraní zdravej osobnosti detí. Zlepšujú komunikáciu, vzťahy v skupine a zvyšujú vzájomné pochopenie a schopnosť obrany proti manipulácii. Účastníci hier aktívne prekonávajú prekážky a riešia sami alebo v skupinách modelové situácie, týkajúce sa vzťahov medzi ľuďmi, prežitia, prvej pomoci, nakladanie s peniazmi, ochrany prírody, spolužitia s menšinami a pod. V zážitkových hrách a pri následných rozhovoroch si osvoja hráči veľa vedomostí, zručností a postojov užitočných v bežnom živote. Námety pre činnosti s deťmi a mládežou od 9 do 15 rokov.
MDT: 159.923.5, 316.346.32-053.2:371.382:796
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 8x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 159.923.5 345260 Ordered

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies