Detail of book

Table of Content
Demokracia je principiálny omyl. dôkazy o existencii Boha a reinkarnácii duše človeka a prečo je demokracia slepá cesta vývoja ľudstva
Published: Skalka nad Váhom : Intesa, 2011
Pages: 232 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788097067441 (brož.)
Annotation: Za dobu fungovania demokratického systému sa postupne začína hromadiť množstvo problémov, ktoré produkuje práve uvedený systém. A tento systém nevie riešiť svoje principiálne problémy zo samotnej svojej podstaty. Problémy, ktoré produkuje, nie je schopný riešiť, pretože ich vyprodukovali práve zásadné, hlavné fundamentálne princípy demokracie. Aby sa tieto hromadiace problémy dali riešiť, musí sa k nim pristúpiť na základe iných princípov.
MDT: 321.7:111.11:159.923.5
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 0x
Unavailable
Borrowed: 7x

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies