Detail of book

Table of Content
Location marks: 82.0
Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Sloboda a sny
Published: Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie, 2012
Pages: 244 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788022412698 (viaz.)
Annotation: Autorka a literárna vedkyňa v knihe predostiera charakteristiky Dominika Tatarku, muža s vlastnou víziou slobodného sveta a medziľudských vzťahov. Odkrýva mnohorozmernosť jeho života a diela v ľudskej aj intelektuálnej živosti a vytvára plastický obraz autora. Ponúka tri kľúčové argumenty o Tatarkovi a jeho diele.
MDT: 82.0
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Available
Borrowed: 7x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 82.0 359023 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies