Detail of book

Table of Content
Location marks: 364.636
Výskum šikanovania v prostredí školy
Published: Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012
Pages: 124 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788080825430 (brož.)
Annotation: Vedecká monografia sa venuje psychologickými otázkami problému šikanovania v škole. Prezentuje výsledky výskumov odborníkov, ako aj výsledky výskumu psychologických aspektov školského šikanovania v SR, so snahou poukázať na možnosti eliminácie dostatočným poznaním problému a tvorbu preventívnych stratégií vychádzajúcich s problému v danej komunite.
MDT: 364.636:373/378:616.89
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 35x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 364.636 360856 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies