Detail of book

Table of Content
Location marks: 376
Hry pro rozvoj psychomotoriky. Pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy
Originators: Antonínová, Hana
Published: Praha : Portál, 2015
Pages: 149 s.
Language: čeština
ISBN: 978-80-262-0800-6 (brož.)
Annotation: Psychomotorika zahŕňa pohybové aktivity za účelom zlepšenia obratnosti, posilnenie fyzickej zdatnosti. U detí, ktoré majú nejaké vývojové oneskorenie alebo ťažkosti, je potrebné ich vývoj podporiť a povzbudiť. Nenásilnou a prijateľnou formou podpory môžu byť práve činnosti v knihe obsiahnuté. Na teoretické časti jednotlivých kapitol nadväzujú prehľady hier, ktoré sú zábavné, nenáročné na materiál a pomôcky, a pritom spĺňajú potreby detí s postihnutím.
MDT: 376.1-056.3:371.382:159.943
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 1x
Available
Borrowed: 26x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 1 0 0
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 376 373968 Absence borrow
  P2 Vavilovova 26 376 373969 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies