Detail of book

Table of Content
Location marks: 821
Skladová signatúra: IV/2
Ahoj tato, milý Kubo
Published: Vištuk : Filmotras, 2015
Pages: 73 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788097136925 (brož.)
Annotation: Súkromná korešpondencia medzi otcom Dežom a synom Jakubom. Otec, v predtuche blížiaceho sa konca, s pocitom, že synovi musí odovzdať svoje životné poznanie, začal písať Jakubovi listy. Jakub túto výzvu opätoval a vznikol tak jedinečný dialóg medzi otcom a synom o najdôležitejších otázkach života i smrti, ktorá je vždy nebezpečne blízko.
MDT: 821.162.4-32:78.07(437.6)(044.2)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 5x
Available
Borrowed: 50x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 0 1 0
P6 Vavilovova 24 1 0 1 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 821 IV/2 374675 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 821 IV/2 383849 Availible
  P6 Vavilovova 24 821 IV/2 383850 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies