Detail of book

Table of Content
Location marks: 929
Virginia Woolfová
Published: Praha : Argo, 2013
Pages: 221 s.
Language: čeština
ISBN: 978-80-257-1010-4 (viaz.)
Annotation: Virginia Woolfová patrí k literárnym ikonám dvadsiateho storočia, bola významnou anglickou spisovateľkou, kritičkou, esejistkou a feministkou. Kniha vrhá svetlo na zámery a metódy Woolfovej ako spisovateľky a poskytuje neobvyklý psychologický obraz umeleckej tvorby a dokumentujú aj výnimočnú energiu, vytrvalosť a svedomitosť, s ktorými sa venovala spisovatelskému umeniu.
MDT: 929Woolf, Virginia, 821.111-055.2(410.1)
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 3x
Available
Borrowed: 40x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 1 1 0 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  P2 Vavilovova 26 929 376098 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 929 376099 Absence borrow

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies