Detail of book

Table of Content
Location marks: 37.03
Tiger robí uáá uáá-. Knižka pre deti, rodičov aj pedagógov, pracujeme s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
Published: Brno : Edika, 2016
Pages: 39 s.
Language: slovenčina
ISBN: 9788026609506 (viaz.)
Annotation: Dieťa s ADHD - dieťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - dieťa, ktoré sa správa, akoby žilo na inej planéte ako ľudia naokolo a ešte k tomu hovorí inou rečou, pretože inak by vám predsa rozumelo, čo mu hovoríte a čo od neho chcete. Okolie vám dáva najavo, že si to svoje dieťa máte dať do laty a hlavne vychovať. V škole je nezvládnuteľné. Doma sa vám život zmení a začne prevládať plač a krik. Začnete opakovane klásť svojmu dieťaťu otázky typu "Prečo to robíš? Prečo sa tak správaš?". A odpoveď? Ak si prečítate túto knižku, tak konečne zistíte prečo.
MDT: 37.03-053.2:616.89-008.47-008.481:173.5/.7:821.162.3-32
internetový odkaz na tento dokument
No. of Reviews: 6x
Available
Borrowed: 146x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Pd1 Turnianska 10 2 0 2 0
Pd4 Furdekova 1 1 0 1 0
P5 Vyšehradská 27 1 0 1 0
Pd5 Prokofievova 5 2 0 2 0
P6 Vavilovova 24 2 0 2 0
Location Signature Store signature Increments number Status Order
  Pd1 Turnianska 10 37.03 378819 Availible
  Pd1 Turnianska 10 37.03 385029 Availible
  Pd4 Furdekova 1 37.03 378820 Availible
  P5 Vyšehradská 27 37.03 378821 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 37.03 378822 Availible
  Pd5 Prokofievova 5 37.03 385031 Availible
  P6 Vavilovova 24 37.03 378823 Availible
  P6 Vavilovova 24 37.03 385032 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies