Szczegóły książki

Spis treści
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 / Martin Palúch. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Občianske združene Vlna : Drewo a srd Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV , 2015. -- 376 strán : čiernobiele fotografie ; 20 cm. -- (Knižná edícia časopisu Vlna). -- Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. . -- Bibliogr.: s. 351-358 ; zoznam filmov ; edičná poznámka ; menný a názvový register . -- Zawiera: Teória dokumentárneho filmu -- Dokumentárna reflexia doby -- Témy a autorské prístupy -- Nové perspektívy. . -- Monografia je výsledkom dlhodobého a systematického výskumu autorských stratégií v oblasti pôvodnej dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí rokov 1989 - 2014. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrétnych diel jednotlivých režisérov. Ohraničenie témy na autorský dokumentárny film zároveň vylúčilo zo zreteľa filmy, ktoré takejto charakteristike nezodpovedajú, neboli distribuované v kinách alebo sú súčasťou televíznej filmovej tvorby. -- ISBN 9788089550241 (brožované) : 12.00 €
Ilość ocen: 0x
Unavailable
Pożyczony: 2x

Dyskusja

Dodać artykuł

Czytelnik nie jest zalogowany
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie