Szczegóły książki

Spis treści
Sygnatury: 791.229.2(437.6)
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989
?
Published: Bratislava : Občianske združene Vlna ; Drewo a srd ; Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2015
Pages: 376 strán
Język: slovenčina
ISBN: 978-80-89550-24-1 (brožované)
Anotacja: Monografia je výsledkom dlhodobého a systematického výskumu autorských stratégií v oblasti pôvodnej dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí rokov 1989 - 2014. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrétnych diel jednotlivých režisérov. Ohraničenie témy na autorský dokumentárny film zároveň vylúčilo zo zreteľa filmy, ktoré takejto charakteristike nezodpovedajú, neboli distribuované v kinách alebo sú súčasťou televíznej filmovej tvorby.
MDT: 791.229.2(437.6)(048.8)
?
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
Zawiera: Teória dokumentárneho filmu -- Dokumentárna reflexia doby -- Témy a autorské prístupy -- Nové perspektívy.
internetový odkaz na tento dokument
Ilość ocen: 0x
Available
Pożyczony: 2x

Rozpis woluminów

Lokacja where Total: Wypożyczone absencyjnie: Absencyjnie: Prezencyjnie:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Numer książki Stan Order
  P2 Vavilovova 26 791.229.2(437.6) 413281 Do dyspozycji

Dyskusja

Dodać artykuł

Czytelnik nie jest zalogowany
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie