Szczegóły książki

Spis treści
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989
?
Published: Bratislava : Občianske združene Vlna ; Drewo a srd ; Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2015
Pages: 376 strán
Język: slovenčina
ISBN: 978-80-89550-24-1 (brožované)
Anotacja: Monografia je výsledkom dlhodobého a systematického výskumu autorských stratégií v oblasti pôvodnej dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí rokov 1989 - 2014. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrétnych diel jednotlivých režisérov. Ohraničenie témy na autorský dokumentárny film zároveň vylúčilo zo zreteľa filmy, ktoré takejto charakteristike nezodpovedajú, neboli distribuované v kinách alebo sú súčasťou televíznej filmovej tvorby.
MDT: 791.229.2(437.6)(048.8)
?
Notes: Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia.
Zawiera: Teória dokumentárneho filmu -- Dokumentárna reflexia doby -- Témy a autorské prístupy -- Nové perspektívy.
internetový odkaz na tento dokument
Ilość ocen: 0x
Unavailable
Pożyczony: 2x

Dyskusja

Dodać artykuł

Czytelnik nie jest zalogowany
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie