Szczegóły książki

Sygnatury: 82.0
Dielo II.
??
Published: Bratislava : Tatran, 2011
Pages: 552 strán
Język: slovenčina
ISBN: 978-80-222-0610-512/9592 (viazané)
Anotacja: Do druhého zväzku Diela Alexandra Matušku sa dostali štyri knižné publikácie: Profily (1946), Štúrovci (1948), Nové profily (1950) a Vavríny nevädnúce (1953) i séria portrétov slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov, od generácie štúrovcov, cez generáciu realistov, autorov Slovenskej moderny až po Matuškových súčasníkov z medzivojnového a povojnového obdobia. K nim sa priraďujú portréty českých, ruských a svetových literárnych osobností, ktoré boli integrálnou súčasťou Matuškových kritických záujmov.
MDT: 82.0:821.162.3:821.162.4.09
?
Notes: Dokument obsahuje 6 diel
Zawiera: Profily -- Štúrovci -- Nové profily -- Vavríny nevädnúce -- Profily, portréty, medailóny a kritiky o slovenskej literatúre -- Profily, portréty, medailóny a kritiky o českej a svetovej literatúre.
internetový odkaz na tento dokument
Ilość ocen: 0x
Available
Pożyczony: 1x

Rozpis woluminów

Lokacja where Total: Wypożyczone absencyjnie: Absencyjnie: Prezencyjnie:
P2 Vavilovova 26 1 0 1 0
Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Numer książki Stan Order
  P2 Vavilovova 26 82.0 415421 Do dyspozycji

Dyskusja

Dodać artykuł

Czytelnik nie jest zalogowany
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie